DESPRE NOI 

Toate informatiile si imaginile existente pe acest site sunt detinute de NASIP EXCHANGE SRL, societate infiintata conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, bd. Camil Ressu nr. 1, bl. 14B, sc. 2, et. 6, ap. 56, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/9628/2005, EUID ROONRC.J40/9628/2005 , CUI 17633287, e-mail : office@dristorexchange.ro .

Prin prezenta, va comunicam Politica de confidentialitate prin care dorim sa va informam cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor este o preocupare a subscrisei, fiind prezenta in toata activitatea noastra, implementand masuri tehnice si logistice pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate/ilegale sau pierderii, deteriorarii acestora. Masurile sunt menite sa asigure confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor tale.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Pentru indeplinirea scopului, respectiv activitatea de schimb valutar (asa cum este definita de Regulamentul nr. 4/2005 privind regimul valutar emis de BNR – activitate desfasurata in calitate de cumparator/vanzator de valute cotate si necotate contra monedei nationale la un curs de schimb stabilit intre parti, care se realizeaza prin incasarea/plata contravalorii schimbului efectuat), prelucrarm date cu caracter personal. Astfel, vom prelucra date speciale cu caracter personal cum sunt: nume si prenume, cod numeric personal, seria si numarul cartii de identitate sau a oricarui document de identitiate, data si locul nasterii, adresa de domiciliu, precum si orice alte date similare ce se regasesc in cartea de identitate sau alt document de identitate pe care il prezentati in momentul efectuarii activitatii de schimb valutar.

Colectam datele dvs. cu caracter personal direct de la dvs., un anumite imprejurari, cu ar fi si inclusiv:

 • In momentul accesarii si navigarii pe site-ul https://dristorexchange.ro/, prin modulele cookies, regasind mai multe informatii despre acestea in „Politica de cookies”
 • Atunci cand solicitati prestarea de catre subscrisa a activitatii de schimb valutar
 • In momentul in care ne transmiteti/comunicati, in mod voluntar, informatiile/datele dvs. cu caracter personal
 • Imagini si voce prin surprinderea de catre camerele de supraveghere (CCTV) in punctele de schimb valutar

Scopul prelucrarii  datelor dvs. cu caracter personal este dat de legislatia aplicabila activitatii pe care o desfasuram si se face in urmatoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dvs. prin oferirea de informatii, in cazul in care ne-ati oferit informatiile de contact, precum adresa de e-mail
 • Gestionarea si efectuarea activitatii de schimb valutar
 • Respectarea de catre subscrisa a obligatiilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la: pastrarea evidentelor persoanelor care efectueaza activitatea de schimb valutar, gestiune administrativ-financiara, audit intern, asigurarea securitatii in incinta punctelor de schimb valutar, eventual scopuri legate de cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor;
 • In vederea indeplinirii intereselor legitime ale NASIP EXCHANGE SRL cum ar fi, dar fara a se limita la imbunatarea serviciilor oferite, apararea drepturilor subscrisei, dezvoltarea serviciilor IT, gestionarea eventualelor reclamatii in legatura cu serviciile noastre, protejarea securitarii sediilor/punctelor de schimb valutar/site-ului

TEMEIUL PRELUCRARII

Orice activitate care poate insemna o prelucrare a datelor cu caracter personal este efctuata in baza criteriilor/temeiurilor urmatoare:

 • Consimtamantul dvs. 
 • Executarea unui contract dintre dvs. si subscrisa
 • Respectarea unei obligatii legale
 • Protejarea intereselor dvs. sau a unei alte personae
 • Interesul legitim al subscrisei

Subscrisa poate sa dezvaluie categorii de date cu caracter personal catre categorii de destinatari, cum ar fi: reprezentantilor si imputernicitilor sai, entitati din cadrul grupului din care subscrisa face/va face parte, autoritati publice de orice fel, oricarui tert in cazul in care indeplinirea serviciului/contractului dintre noi o cere.

PERIOADA DE STOCARE

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate in scopurile prezentate se vor pastra, in principiu, doar cat timp e necesar desfasurarii relatiei cu dvs., dar si ulterior daca legislatia in materie o solicita. In cazul obligatiei de arhivare, subscrisa, daca legislatia o permite, putem lua masura anonimizarii datelor, astfel aceastea isi pierd caracterul personal, dar pot fi folosite in scopuri statistice

COOKIE-URI

Acest site utilizeaza cookie-uri. Mai multe detalii despre cookie0uri si modul de folosire se regasesc in „Politica privind Cookie-urile”.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Exista posibilitatea ca subscrisa sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul SEE, dar si in afara SEE, respectiv catre Turcia, subscrisa luand toate masurile ca destinatarul datelor sa aplice aceleasi masuri de siguranta a datelor cu caracter personal.

DREPTURILE PE CARE LE AVETI

 1. Dreptul la informare: cu privire la prelucrarea datelor tale de catre subscrisa
 2. Dreptul la accesul la datele tale: se poate solicita de catre dvs. o informare despre datele pe care le avem si prelucram (ce date, ce scop, s.a.)
 3. Dreptul de stergere a datelor:  se poate solicita de catre dvs. stergerea datelor pe care le detinem, insa cu limitarea data de catre legislatia in vigoare (daca legea obliga subscrisa la pastrarea anumitor date o perioada anumita de timp, stergerea se va face la expirarea acelui termen)
 4. Dreptul la rectificarea datelor: daca detinem date eronate, poti solicita indreptarea informatiilor
 5. Dreptul la restrictionare
 6. Dreptul la portabilitate
 7. Dreptul la opozitie
 8. Dreptul de a te opune unei decizii automate: in principiu, nu luam decizii bazate pe prelucrarea automata a datelor cu caracter personal
 9. Va puteti retrage consimtamantul dat, insa retragerea produce efecte pentru viitor
 10. Dreptul de a formula plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, bd. Ghe. Magheru nr. 28-30, sector 1 

DISPOZITII FINALE

Oricare dintre drepturile de mai sus poate fi exercitat prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa sediului social, respectiv la adresa Bucuresti, bd. Camil Ressu nr. 1, bl. 14B, sc. 2, et. 6, ap. 56, sector 3 sau pe e-mail la adresa office@dristorexchange.ro

Orice prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal se va realiza cu respectarea cerintelor dispuse de legislatia in materie si in conditii care sa asigure, cat mai mult posibil, securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor dumneavoastra cu masuri tehnice si masuri organizatorice adecvate nivelului de securitate, sustinand mereu masuri impotriva: prelucrarii datelor in mod neautorizat sau ilegal, pierderii accidentale, deteriorarii accidentale sau ilegale.